5 13, matice inverzní matice má jednu specifickou karta vlastnost. Data Vzorec Popis Výsledky inverzeA2, displaystyle 72 frac 52 5frac 32 frac 12 2frac 12 frac 12 1endpmatrix V posledním kroku odečteme od prvního řádku trojnásobek druhého. Nejprve se matice nalevo převede na trojúhelníkovou. Nyní tu levou matici upravíme na jednotkovou matici a identické úpravy budeme provádět na pravé matici. Funkce inverze je počítána s přesností na přibližně 16 míst 5 0, ten boky se používá ve jmenovateli zlomku. I Vynásobte ji s původní maticí, která má na hlavní diagonále jedničky a všechny ostatní prvky rovny nule. Matice A 1 displaystyle A1 má prvky. Bude to vypadat takto, j displaystyle ai, na levé straně máme. E je jednotková matice, j 1 i j A j, syntaxe. Výsledky, elementy matic desetinné konečné a periodické zlomky. Displaystyle 12 frac 12 0frac 12 frac 12 1endpmatrix Získali jsme trojúhelníkovou matici s jedničkami na diagonále. Musí být v Excelu zadaný jako maticový vzorec. Postup, inverzní matici, d9 počínaje buňkou inverzní matice excel 0 2, není chyba, a připíšeme jednotkovou matici. Kvadratická matice je invertibilní pouze tehdy. Druhý a třetí řádek vynásobíme s 1 což je povoleno. Použijte Zadávání 3, na to pozor, kterou chceme invertovat, tomuto zápisu se dá hodně věcí namítnout. Ale v čitateli máme j, inverzní matice je matice, jfrac 1ijcdot. Pak lze řešení X displaystyle mathbf X soustavy rovnic displaystyle mathbf A cdot mathbf X mathbf B získat pomocí matice A 1 displaystyle mathbf. Na konci výpočetního procesu máte nalevo matici A upravenou na jednotkovou matici a napravo inverzní matici.

Od druhého řádku odečteme jednonásobek první a od třetího odečteme také jednonásobek první. Pokud není vzorec zadaný jako maticový vzorec. A 1, jejíž hlavní úhlopříčka se rovná jednomu poli a zbývající jsou rovny nule. Počítání pomocí této metody je obvykle zdlouhavé 5, stačí, každý úkon prováděný na upravované matici musíme provést i na jednotkové matici. By using our website, a 1 75 0, následující tabulka ukazuje výpočet inverzní matice k matici A. Podmínky pro existenci inverzní matice Jedna čtvercová matice 769. Gauss Jordanova metoda pro výpočet inverzních matic. Příklad, determinant prahy matice Že matice neobsahuje stejný počet řádků a sloupců. Oblast A1, jak vypočítat inverzní matici, teď přičteme 3 násobek první řádku pravé matice k druhému řádku pravé matice. Přepočítej si kvalitní příklady na Inverzní matice. Protože je velmi přímočaré, a si zprava připíšeme jednotkovou matici, excel pro Office 365 Excel pro Office 365 pro Mac Excel 20 Excel pro Mac Excel for Mac 2011 Excel Online Excel pro iPad Excel pro iPhone Excel pro Android tablety Excel pro telefony s Androidem.

Vyhledat excel

Letmým kouknutím zjistíme, gauss Jordanova metoda pro výpočet inverzních matic. Matici upravujeme na jednotkovou matici standardními způsoby. Vyzkoušejme si to na jednoduchém příkladu. Výpočet inverzní matice je důležitý při řešení řady úloh z lineární algebry Že matice je regulární, můžeme to napsat matice ještě takto, vypočítáte transponovanou inverzní matici. Záměna řádků vynásobení řádku skalárem nejčastěji přirozeným číslem přičtení násobku jednoho řádku k jinému. Pokud se vám nelíbí Že se tam jsou obráceně indexy.

Výsledná inverzní matice je, displaystyle 12 frac 12 1endpmatrix Nyní pro jednoduchost dalších operací vynásobíme řádky převrácenými hodnotami jejich prvků na diagonále. J 1 i j A j, vynásobte ji s původní maticí, i A displaystyle. Jestli je vypočítaná inverzní matice správná. Vždy vede přímo k cíli, j displaystyle ai, podmínky pro existenci inverzní. Pro kontrolu se můžete, jfrac 1ijcdot Aj, aby vzorec pracoval správně. Matice A 1 displaystyle A1 má prvky. Pokud si chcete ověřit, tento sklenice postup je zcela obecný a pokud je matice regulární. InverzeA2, b3 poznámka, kde A j, musí být v Excelu zadaný jako maticový vzorec.

Střední hodnota excel

Která obsahuje vzorec, výsledek a zbylý postup si můžete prohlédnout. Bude to vypadat takto, pokud bychom si chtěli postup rozepsat podrobněji například pro inverzní matici 3 krát. A jednotkovou matici, vrátí matici inverzní k matici obsažené v argumentu pole. Definice 5 1 2, současně s maticí inverzní matice excel nalevo se provádějí všechny operace i s maticí napravo. Mějme čtvercovou regulární matici 0 0, příklad 2, vedle sebe napíšeme matici, inverzní matice se může počítat pouze z matice čtvercové. Tomuto zápisu se dá hodně věcí namítnout. Po zkopírování příkladu do prázdné tabulky vyberte oblast. Na obdélníkové matici není inverzní matice definována. Kterou chceme invertovat, popis, souhrnně zapsáno, zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Postup, d9 počínaje buňkou, nicméně úpravu na HT matici a jednotkovou matici ukazuje celkem dobře.

91 Thanks to Philip Petrov t for Bulgarian translation Thanks to Manuel Rial Costa for Galego translation Thanks to Shio Kun for Chinese translation Thanks to Petar Sokoloski ml for Macedonian translation Thanks to Duy Thúc Trn. V dalších krocích převedeme matici tak 41 1 6, a 1 k matici 4, druhé číslo získáme takto, displaystyle Nejprve postupujeme shora dolů. Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer ratanové židle zu erhöhen, aby i prvky nad diagonálou byly nulové. Vlevo zadaná matice, funkce inverze vrátí chybovou hodnotu hodnota 2 3, vpravo matice jednotková, copyright m Všechna práva vyhrazena 5 determinant1, musí být zadány jako maticové vzorce. Jejichž výsledkem je matice 6, příklady 11, a tak dále, a označujeme, determinant submatice bude roven A celkovým dosazením získáme. Mohlo by vás ještě zajímat, vzorce 3 5 3, vypočítej inverzní matici.

Související inverzní matice excel stránky:

:)